തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ തടവും പിഴയും ശിക്ഷയെന്ന് ദുബൈ

ദുബൈ: തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ​ ദുബൈ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ. തെറ്റായ വാർത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്​ യു.എ.ഇ പീനൽ കോഡ്​ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്​. ഇത്തരത്തിൽ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ​ പീനൽ കോഡി​െൻറ 198ാം ആർടിക്കി​ൾ പ്രകാരം തടവുശിക്ഷയാവും ലഭിക്കുക. 2012ൽ പുതുക്കിയ സൈബർ ​ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമന​ുസരിച്ച്​ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ടാൽ തടവും 10 ലക്ഷം ദിർഹംവരെ പിഴയും ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ പി.സി.സി ലഭിക്കാൻ 105 ദിർഹമും യു.എ.ഇ പി.സി.സി കിട്ടാൻ 220 ദിർഹമും ചെലവായിരുന്നു. വാർത്തകൾ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം മാത്രമേ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.