ഫിഫ ലോകകപ്പ് സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാം

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022-ലെ മൊബൈൽ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ, പേഴ്‌സണലൈസ്ഡ്/സുവനീർ മത്സര ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാണ്. സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രിന്റിനായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ അതിഥികൾക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ(കളുടെ) മൊബൈൽ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ഇപ്പോൾ സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും.

ഇവർക്ക് FIFA.com/tickets ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും തങ്ങൾക്കും അതിഥികൾക്കും സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ അവരുടെ FIFA ടിക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും കഴിയും. അതിഥികൾക്ക് സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ അർഹതയില്ല.

ഒരു സുവനീർ ടിക്കറ്റിന്റെ വില 10QR ആണ്. കൂടാതെ ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ക്യുഎആർ ആയിട്ടാണ് മൊത്തം വില കണക്കാക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നയാൾ നൽകിയ ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷയ്ക്കുള്ളിൽ ആറ് ടിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഒന്ന് തങ്ങൾക്കും അഞ്ച് അവരുടെ അതിഥികൾക്കും), ആറ് ടിക്കറ്റുകളും പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചെലവ് അറുപത് (60) QAR ആയിരിക്കും.

2023 ഫെബ്രുവരി അവസാനമോ 2023 മാർച്ചിന്റെ തുടക്കമോ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫിഫ ടിക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ സാധാരണ തപാൽ വഴി വിതരണം ചെയ്യും.

ഡെലിവറിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസമെടുക്കും, അതായത് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ സുവനീർ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുക 2023 മാർച്ച് അവസാനമോ 2023 ഏപ്രിലിന്റെ തുടക്കമോ ആയിരിക്കും. ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകൾ സുവനീർ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുവനീർ ടിക്കറ്റിന്റെ ഏക വിൽപ്പന ചാനൽ ഫിഫ മാത്രമാണ്.