ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ കനത്ത പിഴ ; മുന്നറിയിപ്പുമായി അബുദാബി

അബുദാബി∙ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് കാർഷിക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക, സൂക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുക എന്നീ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ആദ്യ തവണ മുന്നറിയിപ്പു നൽകും. ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ചുമത്തും. മൂന്നാമതും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പിഴ.