ഹയ്യാ കാർഡ് വഴിയുള്ള ഖത്തർ പ്രവേശനം നാളെ അവസാനിക്കും

ദോഹ: ഹയ്യാ കാർഡ് വഴിയുള്ള ഖത്തർ പ്രവേശനം നാളെ അവസാനിക്കും. അതേസമയം ഹയ്യാ കാർഡുള്ളവർക്ക് ജനുവരി 23 വരെ ഖത്തറിൽ തുടരാൻ അനുമതിയുണ്ട്. വിദേശികൾക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് മൾട്ടി എൻട്രി പെർമിറ്റാണ് നൽകുന്നത്. നവംബർ ഒന്ന് മുതലായിരുന്നു ഹയ്യാ കാർഡുവഴി ലോകകപ്പ് കാണികൾക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാച്ച് ടിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഹയ്യാ കാർഡ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ, ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായതിനു പിന്നാലെ മാച്ച് ടിക്കറ്റില്ലാത്തവർക്കും നിശ്ചിത ഫീസോടെ ഹയ്യാ കാർഡ് അനുവദിച്ചു. തുടർന്ന് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും അനുവദം നൽകിയതോടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖത്തറിലെത്തിയത്.