സൗദിയിൽ സ്വദേശി വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്

റിയാദ്: സൗദിയിൽ സ്വദേശി വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്. രാജ്യത്ത് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അന്‍പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്വദേശി വനിതകള്‍ക്കാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്.

സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് വലിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി 2021 അവസാനത്തിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 12.7 ലക്ഷം സ്വദേശി വനിതകളാണ് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.