ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്ററുകള്‍ക്കായുള്ള സ്മാര്‍ട്ട് മീറ്റര്‍ പദ്ധതിയുമായി കഹ്‌റാമ

ദോഹ: ഖത്തറില്‍ വെള്ളം, വൈദ്യുതി മീറ്ററുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സ്മാർട്ട് പദ്ധതിയുമായി കഹ്‌റാമ. ഖത്തര്‍ നാഷണല്‍ വിഷന്‍ 2030 ന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ് (ഐഒടി) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 600,000 സ്മാര്‍ട്ട് മീറ്ററുകള്‍, വോഡഫോണിന്റെയും സീമെന്‍സിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഖത്തറിലുടനീളമുള്ള മീറ്റര്‍ സിസ്റ്റത്തില്‍ നിന്ന് ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബില്ലിംഗ്, നിരീക്ഷണം, തല്‍ക്ഷണ വായന എന്നിവയ്ക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും നൂതന സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2022 രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ 420,000 സ്മാര്‍ട്ട് വൈദ്യുതി മീറ്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനും 2023 അവസാനത്തോടെ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുമാണ് കഹ്‌റാമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്