ഖത്തറിലെ റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിലും വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിശോധന

ദോഹ: ഖത്തറിലെ റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും തെരുവ് കച്ചവടക്കാരിലും വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിശോധന. മുകയ്നിസ്, അല്‍-ഹിലാല്‍, അല്‍-ഗാനിം അല്‍-അതീഖ്, ഫരീജ് അല്‍-ഹിത്മി, അല്‍-റിഫ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ 19 നിയമലംഘനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കടയുടെ മുന്‍വശത്ത് ഒരു ആമുഖ അടയാളം സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെടുക, കടയുടെ ചിഹ്നത്തില്‍ വാണിജ്യ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ എഴുതാതിരിക്കുക, ഷോപ്പ് ചിഹ്നത്തിലെ പേരുമായി വ്യാപാര നാമം പൊരുത്തപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കുക, ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങള്‍ നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാണിജ്യ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുക, എന്നീ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വാണിജ്യ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശോധനയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.