ഒമാൻ എയർ ഷാർജയിലേക്ക് പുതിയ വിമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Oman-Air

മസ്‌കത്ത്: ഇന്ന് മുതല്‍ മസ്‌കത്തിനും ഷാര്‍ജയ്ക്കുമിടയില്‍ മൂന്ന് പ്രതിവാര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ഒമാന്‍ എയര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മസ്‌കത്തിനും ഷാര്‍ജയ്ക്കുമിടയില്‍ ഒരു പുതിയ സര്‍വീസ് ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇയിലെയും ഒമാനിലെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്താമെന്ന് ഒമാന്‍ എയര്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് മുതല്‍ 3 പ്രതിവാര വിമാനങ്ങള്‍ (ബുധന്‍, ശനി, ഞായര്‍) ഇന്ന് മുതല്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.