ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴകളില്‍ 35 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാര്‍ജ

ഷാര്‍ജ: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴകളില്‍ 35 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാര്‍ജ. 2023 ഏപ്രില്‍ ഒന്നാം തീയ്യതി മുതല്‍ ഇളവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. പിഴത്തുക നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇളവിന് അര്‍ഹതയുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഷാര്‍ജ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്.

ലംഘനം നടത്തിയ തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് 35 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഈ കേസിലെ കിഴിവ് പിഴ തുകയും പിടിച്ചടക്കൽ ഫീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാധകമാണ്. നിയമലംഘനം നടത്തി 60 ദിവസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിനും ഇടയിൽ പിഴയടച്ചാൽ 25 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും. ഈ കിഴിവ് പിഴ തുകയ്ക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ഇംപൗണ്ട്മെന്റ് ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണമായും തീർപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പിഴത്തുക നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തുകയില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമാനമായ പദ്ധതി അബുദാബിയില്‍ നേരത്തെ തന്നെ നിലവിലുണ്ട്.