ദുബൈയിൽ ചില വിഭാഗം താമസക്കാർക്ക് ഫൈസറിന്റെ മൂന്നാം ഡോസ് നൽകും

Saudi approves Pfizer for 5-11 age

യുഎഇ: ദുബൈയിൽ ചില വിഭാഗം താമസക്കാർക്ക് ഫൈസറിന്റെ മൂന്നാം ഡോസ് നൽകും. ദുബൈ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ താമസക്കാരായ ആളുകൾക്കാണ് മൂന്നാം ഡോസിനുള്ള അനുമതി.

ഫൈസർ ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടിന് യോഗ്യരായവർ:
മിതമായതും കഠിനവുമായ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിലെ അപര്യാപ്‌തത നേരിടുന്ന ആളുകൾ

ട്യൂമറും ഹെമറ്റോളജിക്കൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടെ ഇതിനായി ചികിത്സ ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ

അവയവമാറ്റത്തിന്റെ സ്വീകർത്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ (HSCT) ചെയ്ത രോഗികൾ

പ്രാഥമികമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾ

വിപുലമായതോ ചികിത്സയില്ലാത്തതോ ആയ എച്ച്ഐവി രോഗികൾ

രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോമോഡുലേറ്ററി ഏജന്റുകളുമായി ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരായ രോഗികൾ

ബൂസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ വ്യക്തികളും 12 വയസ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗികളെ അവരുടെ ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തണം എന്നും നിർദേശമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്ടർമാർ അതേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദുബായിൽ വിസ നൽകിയിട്ടും നഗരത്തിന് പുറത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ച താമസക്കാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ഡോക്ടർ അംഗീകരിച്ച സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നേടേണ്ടതുണ്ട്. യോഗ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്, ഡിഎച്ച്എ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഡോക്ടറുമായി കൺസൾട്ടേഷൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ 800 342 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ടെലിമെഡിസിൻ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണം എന്നും നിർദേശമുണ്ട്.