Sunday, September 26, 2021
Home Gulf Qatar ഖത്തറിൽ ഗ്രോസറികളും ഫാർമസികളും ഒഴിച്ച് മുഴുവൻ ഷോപ്പുകളും മാളുകളും അടക്കും

ഖത്തറിൽ ഗ്രോസറികളും ഫാർമസികളും ഒഴിച്ച് മുഴുവൻ ഷോപ്പുകളും മാളുകളും അടക്കും

ദോഹ: ഖത്തറിൽ ഗ്രോസറികളും ഫാർമസികളും ഒഴിച്ച് മുഴുവൻ ഷോപ്പുകളും മാളുകളും അടക്കാൻ തീരുമാനം. ബ്യുട്ടി സലുണ്, ബർബർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയവയും അടക്കും.

Most Popular