താത്കാലിക കിയോസ്‌കുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് സൂഖ് വാഖിഫ്

ദോഹ: ഖത്തറിന്റെ സ്വന്തം പൈതൃക വിപണിയായ സൂഖ് വാഖിഫ് കാർട്ടുകൾക്കും കിയോസ്‌ക്കുകൾക്കുമായി താൽക്കാലിക ഇടങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ പാനീയങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണം, ഐസ്ക്രീമും മധുരപലഹാരങ്ങളും, സുവനീർ സമ്മാനങ്ങളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും എന്നിവയുടെ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

PDF ഫോർമാറ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകളും ഇത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധുവായ വാണിജ്യ ലൈസൻസ്, കിയോസ്കിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വണ്ടിയുടെ/ബൂത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും അതിന്റെ വലിപ്പവും തൂങ്ങിയ വിവരങ്ങളുള്ള അപേക്ഷ പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 30 2022 വരെ സൂഖ് വാഖിഫ് ഇ-മെയിലായ [email protected]കോം ലേക്ക് അയക്കാം.