ഫുട്ബോൾ ദൈവത്തിന്ന് വിട

ഖത്തറിന്റെ ഗാലറിയില്‍ ആ താര രാജാവ് ഉണ്ടാവില്ല